Bengt Åke Gelin

vice Ordförande i Kommunrevision samt Lekmannarevisor i AB Enköpings Hyresbostäder och Ena Energi AB