Christer Nyström

Ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i direktionen i Räddningstjänsten.