Johan Westermark

Ersättare i Kommunfullmäktige och ledamot i Tekniska nämnden.