Krister Larsson

Ordförande i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige, Ersättare i Ena Energi AB