Lars-Peter Swärdh

Ersättare i AB Enköpings Hyresbostäder.