Lars-Peter Swärdh

Vice ordförande i AB Enköpings Hyresbostäder.

Tappade uppkopplingen