Magnus Johansson

Ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Upplevelsenämnden.