Mats Flodin

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ordförande i Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden.