Är det riktigt friskt?

Under hösten har Landstingets (S)-märkta ledning gått ut med lite olika informationer. Dels har vi fått oss till livs vilket förträffligt jobb de själva anser att de gör. Dels så kommer information om personalbrist inom diverse olika områden, som ungdomspsykiatrin och neonatalvården. Ordförande i Landstingsstyrelsen, Vivianne Macdisi (S) skyller ifrån sig och hänvisar till den […]

Tappade uppkopplingen