facebook 357659877249_10155795078262250

Att kommunerna ska få hålla lokal ordningspolis är ett förslag som Moderaterna i Skövde står bakom. Dock lär det avslås av helgens arbetsstämma, eftersom de stora förbunden Stockholm och Västra Götaland är emot.

Jag tror att Sverige måste tänka nytt och annorlunda. Vi har förvisso en mycket kvalificerad och välutbildad polis. Men numerären är för liten och närvaron för låg. Mycket av ordnings- och trygghetsarbetet lastas över på ordningsvakter, avlönade av kommuner och företag. Dessa har dock otillräckliga befogenheter.

Jag menar att det behövs ytterligare en poliskategori. En ordningspolis med en gedigen yrkesutbildning istället för en akademisk. Om staten eller kommunerna ska vara huvudman är av underordnad betydelse, under förutsättning att inte staten sviker sitt ansvar.

#trygghet #polis

Tappade uppkopplingen