facebook 357659877249_10155882368812250

Ulf Kristersson har lyckats visa vad vi moderater vill och att vi moderater vill. Borgerlig politik behövs mer än någonsin för att lösa Sveriges problem. Därför är det angeläget och efterlängtat att Moderaterna återtar sin viktiga roll i svensk politik. En bedrövlig vänsterregering utmanas nu äntligen av framåtsyftande idéer grundade i trygga, liberalkonservativa värderingar. Jag känner tillförsikt och motivation för att göra vad jag kan för att bidra till ett maktskifte.

Tappade uppkopplingen