facebook 357659877249_10155900658567250

Skärpta fängelsestraff innebär att en kriminell hålls borta från gator och torg under en längre tid och på så vis förhindras att ägna sig åt brottslighet. Moderaternas förslag innebär därför att effekten av ett framgångsrikt och väl utfört polisarbete ökar.

Jag skriver i dagens SLA. #trygghet

Tappade uppkopplingen