facebook 357659877249_10155973400032250

Länsstyrelsens beslut om att stoppa #Skövde från den trygghet som kamerabevakning medför är trist, men inte helt oväntat. Motsvarande beslut har fattats i andra delar av landet.

Problemet stavas Kameraövervakningslagen. Den har passerat bäst-före-datum sedan länge. I maj nästa år slopas den dessbättre och ersätts med en kamerabevakningslag som ger kommunerna bättre förutsättningar att arbeta trygghetsfrämjande med kameror.

Länsstyrelsen har fördröjt monteringen av kameror i Skövde. Men vi i #Alliansen ger inte upp. Nästa år ska såväl tillstånd som kameror vara på plats.

Tappade uppkopplingen