facebook 357659877249_10155991078487250

Försvarsberedningen skriver:
“Invånare och beslutsfattare måste medvetandegöras om vad krig ställer för krav. Krismedvetenhet måste kompletteras med en krigsmedvetenhet”:

Jag håller med. Jag tycker att beslutsfattares krigsOmedvetenhet har varit plågsam. Jag vill verkligen ändra på det.

Tappade uppkopplingen