facebook 387981307943362_1323179494423534

Vi välkomnar detta:

Moderaterna i riksdagen vill att Alliansen lägger en gemensam budget så snart som möjligt. En vanlig invändning mot en detta är att det ger Sverigedemokraterna möjlighet att rösta för den. Det stämmer – den möjligheten har nämligen alla riksdagspartier. Hur varje parti röstar måste varje parti självt ansvara för. Men det är orimligt att fortsätta avstå från att lägga förslag, som skulle bygga Sverige starkare, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna agera. En opposition måste alltid vara beredd att agera, där ingår också att det kan få verklig effekt.

Tappade uppkopplingen