facebook 387981307943362_1331234756951341

Studentbostäder, förtätning med hundratals lägenheter i centrala Skövde, utökning av Elins Esplanad, Hälsans hus i Södra Ryd, stora utbyggnader av sjukhuset och ytterligare en förskola. Mycket är på väg fram i Skövde!

Tappade uppkopplingen