facebook 387981307943362_1331278750280275

Härmed kallas alla medlemmar i Moderaterna i Skövde till ordinarie årsmöte den 23:e februari 2017. Vi kommer bland annat att behandla politiska förslag från styrelsen och medlemmar.

Väl mött,
Styrelsen

Tappade uppkopplingen