facebook 387981307943362_1347556158652534

Skövde behöver förbättra sin infrastruktur och detta är ett led i det arbetet. Dessutom skapar vi möjlighet för företag, stora som små, att etablera sig på en attraktiv plats med närhet till arbetskraft, logistik och samhällstjänster. Det är bra för ekonomin, jobben och alla oss som bor här.

http://www.skovdenyheter.se/article/har-byggs-en-ny-trafikplats/

Tappade uppkopplingen