facebook 387981307943362_1360971913977625

Vi svarar idag Socialdemokraternas ordförande i Skövde, apropå hennes felaktiga påståenden: “Varje parti i riksdagen har att bestämma hur det röstar. Det är riktigt att en gemensam alliansbudget skulle ge även SD möjlighet att rösta för den. Vi menar att det är och vore orimligt att avstå från att lägga förslag, som är viktiga för Sverige, av rädsla för hur något annat parti skulle kunna agera. Vår ambition är att få igenom mer av konstruktiv politik.

För medan Malin Wadman och Socialdemokraterna fortsätter att ägna Sverigedemokraterna sitt fulla intresse, ligger vårt engagemang istället i att angripa och lösa samhällsproblemen.”

Läs hela artikeln på SLA:s hemsida.

Tappade uppkopplingen