facebook 387981307943362_1362328390508644

På torsdag kommer vi att ta ställning till ett förslag om att kommuner bör få möjlighet att anställa ordningspolis. “Redan i dag lägger kommuner stora summor på trygghetsskapande åtgärder. Vi tror att man här skulle utnyttja resurserna bättre”, säger man bland annat i förslaget.

Vad anser du?

Tappade uppkopplingen