facebook 387981307943362_1365236123551204

Vi ska hålla vårt löfte om 1000 nya bostäder under mandatperioden. Just nu byggs det hela 849 nya bostäder i Skövde kommun och 573 av dessa beräknas vara färdigställda under året, enligt kommunens statistik om pågående byggprojekt. Förra året gavs det bygglov för 660 bostäder och hittills i år har den moderatledda Byggnadsnämnden beviljat bygglov för 50 bostäder. Självklart är mer på väg!

Tappade uppkopplingen