facebook 387981307943362_1365400543534762

Alliansstyrda Skövde står sig väl när man jämför bostadsproduktionen här med andra större kommuner i Västra Götaland. Källa: SCB

Tappade uppkopplingen