facebook 387981307943362_1369064923168324

Billingen – för själ och hjärta. Nu pågår debatten om huruvida kommunen ska ingå avtal för att möjliggöra flera stora satsningar på Billingen. Katarina Jonsson (M) inleder debatten.

Tappade uppkopplingen