facebook 387981307943362_1395797423828407

Det är alldeles för svårt att få tillstånd för trygghetsfrämjande kameraövervakning. Lagen behöver ändras, skriver moderaterna Anders G Johansson, Skövde, och Jonas Ransgård, Göteborg.

Tappade uppkopplingen