facebook 387981307943362_1468739873200828

Grönblå samverkan med moderat ledning går idag fram med stora satsningar på sjukvården i Västra Götaland:

“Trots de stora satsningar som hittills gjorts på akutsjukvården är vi inte nöjda med utfallet. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa liksom köerna till vården generellt och det är inte acceptabelt, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.”

Regionsatsning på personalen

Tappade uppkopplingen