facebook 387981307943362_1488411737900308

Fem frågor till Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde, efter att en undersökning från Skop på beställning av Moderaterna i Skövde visat att 77 procent av Skövdeborna är positiva till att kommunen satsar på Billingens fritidsområde.

Är Du förvånad över resultatet?

Nej, egentligen inte. Jag har känt att vi haft en majoritet av både Skövdeborna och det lokala näringslivet bakom oss. Men det är förstås skönt att få svart på vitt att vi är rätt ute.

Hur kommer det sig att undersökningen görs nu och inte inför beslutet i Kommunfullmäktige?

Ett beslut är taget, om köpet av Blå Hallen, badet och fler tillgångar och avtalet med First Hotel. Minst ett beslut till återstår om själva satsningen. Då vill vi veta vad invånarna tycker. Hade vi tagit det när debatten om avtalet var som hetast och det var olika utspel nästan varje dag så hade nog resultatet svängt dag för dag också och varit väldigt svårt att dra slutsatser av.

Frågan är ”Tycker du att det är rätt att kommunen satsar på att utveckla Billingens friluftsområde?” Är inte den ganska vag?
Nej, denna fråga gäller själva satsningen, som är vad som är på bordet nu så det är vad vi vill ha svar på. Vill man ha en hög svarsfrekvens så måste frågan också ställas väldigt generellt, det är svårt att säga vad man tycker om ett avtal på ett dussin sidor med juridiska formuleringar och bara ha jag och nej som svarsalternativ. Att dra alla detaljer igen om ett avtal som redan beslutats i KF vore dessutom ganska meningslöst.

Debatten har stundtals varit väldigt hård och Du har varit galjonsfigur för hela satsningen. Har Du någonsin tvivlat?

Det kan jag inte påstå. Ibland har det känts motigt, men jag har hela tiden varit övertygad om att det vi gör är helt rätt för Skövdes framtid. Skövde behöver nya intäktskällor för att kunna säkra framtidens välfärd när allt fler människor lever allt längre. Vi ligger ganska bra till redan inom besöksnäringen, som är världens snabbast växande bransch, men vi har varit alldeles för dåliga på att utnyttja vår största naturtillgång, Billingen.

Så ett negativt resultat på frågan hade inte fått Dig att ändra Dig?

Då hade jag känt mig lika säker för egen del, eftersom vi varit oerhört noggranna med att beräkna effekter om vi satsar eller inte satsar på besöksnäringen. Vi har oerhört torrt på fötterna i det här ärendet. Men jag hade blivit bekymrad om vi inte hade lyckats göra Skövdeborna trygga i att detta är något som är väldigt bra för stadens utveckling och framtid.

Tappade uppkopplingen