facebook 387981307943362_1489605894447559

I SLA tisdag den 30 maj redovisas Miljöpartiets skuggbudget.

Elisabeth Gustavsson och Roger Almgren uttrycker i svepande ordalag att Alliansen inte bryr sig om miljö- och klimatfrågor.
Jag är styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB, som är en del av Skövde kommun, och jag kan garantera Elisabeth Gustavsson och Roger Almgren att arbetet för en god miljö är det vi prioriterar högst i vår verksamhet.
– Skövde värmeverk bedriver tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken för produktion av värme och el.
– Skövde värmeverk är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
– Skövde värmeverk redovisar ett klimatbokslut, som visar på den miljönytta som bolaget åstadkommer i verksamheten.
– Skövde värmeverk äger ett vindkraftverk för produktion av miljövänlig el.
– Skövde värmeverk har investerat i en ny värmepanna för att producera värme och el med förnyelsebara bränslen, som innebär att Skövde värmeverks produktion är fossilfri.
Mot bakgrund av ovanstående är Skövde värmeverk en viktig aktör för att nå EU:s miljömål 2020, och Skövdes vision 2025.
Det miljöpartiet uttrycker i sin skuggbudget är således inte sant.
Jag kan bara beklaga att ledande företrädare för Miljöpartiet, Elisabeth Gustavsson och Roger Almgren, har en så påtaglig kunskapsbrist avseende verksamheten i ett av kommunens helägda bolag.

Philip Segell (M), styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB

Tappade uppkopplingen