facebook 387981307943362_1496276217113860

Skop: Skövde är på väg åt rätt håll

En överväldigande majoritet av Skövdeborna anser att kommunen är på väg åt rätt håll. Det visar en undersökning som Skop gjort på uppdrag av Moderaterna i Skövde.

88 procent av de tillfrågade svarade att de tycker att Skövde är på väg åt rätt håll. Bara 12 procent svarade att det inte tyckte det. Något neutralt svarsalternativ fanns inte i undersökningen. Exakt samma siffror uppmättes när undersökningen gjordes sex månader tidigare.

– Det är en fantastiskt hög siffra, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande. Att den dessutom håller i sig visar att det inte är någon tillfällighet utan att en mycket stor andel av invånarna verkligen tycker om hur vår kommun utvecklas.

Den positiva attityden till Skövdes utveckling återfinns hos alla befolkningsgrupper som undersökts, både vad gäller ålder och sysselsättning. Allra mest positiva är åldersgruppen mellan 30 och 49 år och egenföretagare, där 93 procent respektive 95 procent anser att Skövde är på väg åt rätt håll.

– Nöjd får man aldrig bli, vi vet att vi har stora utmaningar framför oss, säger Katarina Jonsson. Men med Skövdebornas stöd i ryggen kan vi göra ännu mer för att staden ska kunna fortsätta att utvecklas positivt även i framtiden.

539 Skövdebor tillfrågades under april och maj 2017. Den exakta frågan de fick svara på var ”Anser du att Skövde är på väg åt rätt håll eller fel håll?”

Tappade uppkopplingen