facebook 387981307943362_1505191666222315

Miljöarbetet är beroende av hela Skövdes utveckling

Svar till Miljöpartiet i SLA den 10 juni:
Det är glädjande att Miljöpartiet nu har gjort helt om och applåderar Skövde Värmeverk för det miljöarbete vi utför. Det har inte Miljöpartiet gjort tidigare. Det är likaså glädjande att Miljöpartiet nu inser att man inte har monopol på att driva miljöfrågor, utan man ser fram mot att samarbeta om detta.
Det är däremot fortsatt oroande att Miljöpartiet ser just miljöfrågor som totalt isolerade från resten av den politik som måste drivas för att Skövde ska fortsätta vara en välmående stad. Den miljöredovisning som Miljöpartiet framhåller som någon storts skräckpropaganda visar i själva verket stora framsteg på många punkter. Utsläppen av växthusgaser går åt rätt håll, andelen fossila drivmedel minskar. Inom solenergin har dessutom Skövde en tätposition, vilket bevisas av att kommunen tillsammans med Hållbar Utveckling Väst tilldelades 2016 års Solenergipris av svensk Solenergiförening.
Visst finns det anledning att ständigt vara självkritiska och omprövande gällande miljöarbetet. Men vad Moderaterna inte kan göra, till skillnad från Miljöpartiet, är att agera som ett enfrågeparti. Som det största partiet inom den styrande Alliansen i kommunen måste Moderaterna ha en ansvarsfull inställning till hela Skövdes framtida utveckling, inte bara stirra sig blinda på miljön.
Detta illustreras pedagogiskt av Miljöpartiets budgetförslag, som är rent tillväxtfientligt genom att dra in på alla satsningar på besöksnäringen, världens snabbast växande bransch. Denna använder Miljöpartiet i sitt verklighetsfrånvända budgetförslag som en sparbössa där såväl avslag till satsningen på Nya Billingen som Next Skövde minimeras till förmån för att ansvarslöst maximera kortsiktiga utgifter. Framtidens utmaningar inom vård, skola och omsorg och hur dessa ska bekostas ignorerar Miljöpartiet fullständigt.
Moderaterna tar initiativ till en fortsatt god tillväxt och utveckling i Skövde som gör att vi kan bekosta alla dessa viktiga satsningar, inklusive på det viktiga miljöområdet.

Philip Segell (M), styrelseordförande i Skövde Värmeverk AB

Tappade uppkopplingen