facebook 387981307943362_1518972878177527

Skövde Moderaternas TRYGGHETSOMRÖSTNING

Under perioden 1–12 juni ställde vi några frågor om trygghet i Skövde. Stort tack till er som var med och svarade! För oss Moderater är trygghet en mycket viktig fråga att driva. Det är viktigt att alla medborgare ska känna sig trygga och att samhället tar sitt ansvar för att skapa den känslan.

Resultatet av omröstningen ser ni i diagrammet nedan

Resultatet i omröstningen bygger på 139 inkomna svar under perioden 1 juni till 12 juni.

Moderaterna i Skövde kommer fortsatt att arbeta för att Skövdebor i centrum och ytterområde ska känna sig trygga i sin vardag. Det är då vårt samhälle fungerar och invånarna känner förtroende det.

Tycker du att resultatet stämmer överens med din syn på trygghet och de prioriteringar som kommunen ska göra? Hur vill du att vi fortsatt kan utveckla Skövde som en trygg stad där alla känner välkomna?

Med vänliga hälsningar

Katarina Jonsson och Bernt Mårtensson
Moderaterna i Skövde

Tappade uppkopplingen