facebook 387981307943362_1528142583927223

https://www.skovdenyheter.se/article/skovde-kommunalrad-om-volvobeskedet/

Tappade uppkopplingen