facebook 387981307943362_1593102547431226

Även i Skövde har Moderaternas valberedning haft ett arbete att göra. Här har det handlat om att hitta en ny ordförande i kommunens bostadsbolag AB Skövdebostäder.

Valberedningen föreslår att Bernt Mårtensson tar över uppdraget. Bernt är 59 år med ett mångårigt förflutet i näringslivet och med erfarenhet från chefspositioner i olika företag.

-Skövde är i en expansiv fas och Skövdebostäder är en viktig motor i den processen, säger Bernt Mårtensson. Vi behöver ert utbud av bostäder med olika upplåtelseformer som är anpassat till invånarnas olika skeden i livet.

Moderaternas fullmäktigegrupp beslutar om nomineringen på torsdag 31 augusti och fullmäktige senare k september. Ordförandeuppdraget innehas tills dess av kommunalrådet Katarina Jonsson.

Tappade uppkopplingen