facebook 387981307943362_1633327160075431

Ett starkt försvar är viktigt för att säkerställa medborgarnas frihet och landets suveränitet

Tappade uppkopplingen