facebook 387981307943362_1682045485203598

Mer plats för uteserveringar, fler parkeringsplatser och bättre trafikmiljö för gående när Hertig Johans gata rustas upp rejält, vilket vi i Alliansen avsatt pengar för i kommunens budget.

httpla.se/skovde/2017/11/14/mer-plats-for-uteserveringar-nar

Tappade uppkopplingen