instagram 1637960916073748658_5373813969

Torpet från 1907 behövde en ordentlig ansiktslyftning. När vi började skala av lagren så visade det sig att mycket var sämre än vid första anblicken. Nu har uppbyggnaden påbörjats. Nya väggsektioner, ommurad skorsten och nytt tak. Det har också blivit några rejäla högar med rivningsmaterial.

Tappade uppkopplingen