Monica Avås

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i regionstyrelsen, ersättare i Utbildnings- & Arbetsmarknadsnämnden.

Tappade uppkopplingen