Monica Avås

Ledamot i Kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande, ledamot i regionstyrelsen, ersättare i Utbildnings- & Arbetsmarknadsnämnden.

Tappade uppkopplingen