Monica Avås

Ledamot i Kommunfullmäktige och 1:e vice ordförande. Ledamot i regionfullmäktige.