Oscar Widman

Ledamot i Kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande.