Oscar Widman

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot och 2:e vice ordförande.

Tappade uppkopplingen