Pernilla Åström

Ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Räddningstjänsten, ersättare i Tekniska nämnden

Tappade uppkopplingen