Peter Book

Ledamot i Kommunfullmäktige , ersättare i Kommunstyrelsen, ordförande Socialnämnden

Tappade uppkopplingen