Staffan Karlsson

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och Ledamot i Miljö- &
byggnadsnämnden.