Staffan Karlsson

Ersättare i Kommunfullmäktige och Ledamot i Miljö- &
byggnadsnämnden.

Tappade uppkopplingen