Vassillios Ikonomidis

Ersättare i Socialnämnden.

Tappade uppkopplingen