Magnus Johansson

Magnus Johansson

Ledamot i Kommunfullmäktige, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.