Om Moderaterna i Enköping

Vi är en ideell förening.

Partiföreningens styrelse 2020/2021

Staffan Karlsson, Ordförande

Christer Nyström, Vice ordförande & Kampanj- & valledare

Krister Larsson, Sekreterare

Peter Book, Kassör

Pernilla Åström, assisterande Kampanj- & valledare & klubbmästare

Mats Flodin, Mediaansvarig

Pia-Lena Fromell, Medlemmsanvarig & M-kvinnor

Erik Jansson, Utbildningsansvarig

Yvonne Bromée

Adjungerade och självskrivna:

Ingvar Smedlund, Kommunalråd

Vakant, MUF

Tappade uppkopplingen