Partiföreningens styrelse 2019/2020

Staffan Karlsson, Ordförande

Yvonne Bromée, Vice ordförande

Krister Larsson, Sekreterare

Peter Book, Kassör

Christer Nyström, Kampanj- & valledare

Mats Flodin, Mediaansvarig

Pia-Lena Fromell, Medlemmsanvarig & MQ

Adjungerade och självskrivna:

Ingvar Smedlund, Kommunalråd

Helge Carlström, MUF

Tappade uppkopplingen