Robert Haijlen

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Tekniska nämnden.