Bitte Myrsell

Bitte Myrsell

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande vård- och omsorgsnämnden.