Krister Larsson

Krister Larsson

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ordförande tekniska nämnden.