Mats Flodin

Mats Flodin

Ledamot i kommunfullmäktige och ordförande, ersättare i Direktionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo.