facebook 357659877249_10155019186632250

Jag tycker att Moderaternas förslag om zonförbud är bra. Jag uppskattar alla åtgärder som gör tillvaron tryggare för vanliga, hyggliga och anständiga människor. Men jag tror att zonförbudet, för att bli riktigt verkningsfullt, skulle vinna på att gå hand i hand med en reformerad kameraövervakningslag.

#trygghet

Tappade uppkopplingen