facebook 387981307943362_1366285963446220

På torsdagskvällen 23:e februari höll Moderaterna i Skövde årsmöte.

Partiföreningens styrelse lade fram sin proposition om kommunal ordningspolis. Detta med anledning av att den upplevda otryggheten i samhället har ökat. Flera kommuner har varit tvingade att möta detta behov med ökad bemanning från vaktbolag, något som Moderaterna i Skövde menar är problematiskt. Årsmötet biföll propositionen som nu sänds vidare till Moderaterna Västra Götalands förbundsstämma i maj.

Vidare behandlades två motioner från Anders G Johanssons penna. Anders yrkade att försvarsmakten medges större resurser upp till en nivå som motsvarar 2% av BNP. Anders andra motion behandlade trygghetsbefrämjande kameror och behovet av att ändra i lagstiftningen så en bättre avvägning mellan allmänheten och den enskildes behov görs. Årsmötet biföll båda motionerna enhälligt, antog dem såsom sina egna och sänder dem därmed vidare till Moderaterna Västra Götalands förbundsstämma.

Tappade uppkopplingen